24 March, 2013

Majlis Jalinan Semesra Kali Pertama 2013

Pada 22 Mac yang lalu telah diadakan Majlis Jalinan SEMESRA Kali Pertama bagi tahun 2013. Ibu bapa kepada pelajar-pelajar SPM dan PMR yang tidak mencapai keputusan yang memberangsangkan dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2012 telah dijemput hadir untuk membincangkan permasalahan anak mereka. Matlamat utama perbincangan tiga hala ini adalah untuk mengenalpasti punca permasalahan pelajar dan cara untuk mengatasi masalah tersebut.


Diharapkan agar matlamat majlis ini telah pun tercapai agar prestasi akademik pelajar-pelajar ini akan dapat dipertingkatkan demi kejayaan mereka dalam peperiksaan PMR dan SPM nanti.