12 March, 2017

Kem Kepimpinan Pengakap Wanita Peringkat Kebangsaan 2017

Pada 10 - 12 Mac yang lalu, dua orang pengakap telah menyertai Kem Kepimpinan Pengakap Wanita Peringkat Kebangsaa yang telah diadakan di SM Sains Seri Puteri, Kuala Lumpur. 

Kem ini diadakan bertujuan untuk memupuk bakat kepimpinan selain daripada memberi peluang kepada pengakap-pengakap wanita ini untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari.

 
 

Diharapkan agar kem ini telah dapat membantu para peserta untuk menjadi pemimpin pengakap yang lebih baik di sekolah di samping mendapat peluang untuk membuat latihan praktikal. Tahniah kepada semua yang telah mengambil bahagian.