13 April, 2012

SFF Nature Camp

Pada 6 hingga 8 April yang lalu, telah diadakan Kem Alam Sekitar (Nature Camp) anjuran Kedutaan Jerman dan Goethe Institut, Kuala Lumpur di Taman Alam Kuala Selangor (Kuala Selangor Nature Park).

 Seorang pelajar SEMESRA, Mohd Syafiq Rahmat telah terpilih untuk bersama-sama 79 pelajar yang lain untuk mengikuti program ini. Pelajar-pelajar yang terlibat adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Bahasa German dan Bahasa Perancis seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.

Para peserta telah didedahkan kepada banyak aspek alam sekitar yang perlu diberi perhatian serius demi pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Para peserta juga telah berpeluang untuk melihat sendiri kunang-kunang di habitat mereka. Selain daripada itu,  mereka juga telah berpeluang untuk mengutip kerang sendiri.


  

Diharapkan kem ini telah dapat membantu dalam memberikan idea-idea kepada para pelajar untuk memainkan peranan mereka dalam membantu proses pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar.