22 January, 2011

Bengkel Kecemerlangan Tingkatan 3 dan 5

Hari ini telah diadakan bengkel kecemerlangan bagi Tingkatan 3 dan 5 sebagai sebahagian daripada persiapan awal mereka menghadapi PMR dan SPM.

Bagi pelajar Tingkatan 3, mereka telah didedahkan kepada teknik menjawab soalan esei Bahasa Inggeris. Mereka diberi tips bagaimana untuk mendapatkan markah yang tinggi untuk Soalan 1, Kertas 2.


para pelajar tekun mendengar tips-tips yang diberi guru

persembahan pelajar

Bagi Bengkel Tingkatan 5, ia telah dikendalikan oleh Panitia Fizik. Bengkel tersebut memberi tumpuan kepada topik Tingkatan 4: Understanding Lenses.