01 February, 2017

Perjumpaan Kedua Unit Beruniform

Hari ini telah diadakan perjumpaan unit badan beruniform buat kali kedua. Pelbagai aktiviti telah dijalankan oleh setiap unit seperti latihan asas kawad kaki (KRS dan KPA), pertandingan nyanyian (Puteri Islam), ujian Pandu Puteri dan tayangan (Pengakap).

Perjumpaan ditangguhkan pada pukul 4.30 petang. Diharapkan agar semua ahli telah pun mendapat manfaat daripada aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.