08 February, 2017

Kursus Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Daerah Rembau

Satu Kursus Kepimpinan bagi Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah diadakan di PPD Rembau pada 8 Februari 2017 bagi semua sekolah di daerah Rembau. SEMESRA telah menghantar seramai 4 pelajar ke kursus ini.

Sepanjang kursus, pelajar-pelajar telah mengikuti pelbagai aktiviti yang dirancang seperti ice breaking dan team building.  Kursus ini diadakan bertujuan untuk memantapkan lagi kepepimpinan PRS agar dapat berfungsi dengan efektif di sekolah. Mereka juga telah dilatih bagaimana untuk mengendalikan aktiviti sebagai seorang PRS di sekolah.


Diharapkan agar kursus ini telah dapat memberi pendedahan dan ilmu pengetahuan yang mencukupi kepada PRS SEMESRA untuk dipraktikkan di sekolah dalam membantu rakan-rakan yang lain.