13 February, 2017

Kursus Kepimpinan Kokurikulum 2017

Satu kursus kepimpinan kokurikulum telah diadakan pada Sabtu yang lalu bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 5 petang. Kursus yang telah dikendalikan oleh Unit Kokurikulum ini melibatkan seramai 102 pelajar yang terdiri daripada Pengerusi dan Setiausaha bagi setiap unit kokurikulum. 

   

Pelajar-pelajar telah diberi pendedahan berkaitan tatacara pengendalian unit kokurikulum. Bahagian teori telah diadakan di dewan manakala sesi praktikal telah diadakan di makmal-makmal komputer.

Diharapkan agar kursus yang telah dikendalikan oleh Puan Hasni Bakar, Penolong Kanan Kokurikulum SEMESRA dan Cik Haslinda akan dapat membantu para pelajar untuk menguruskan aktiviti unit kokurikulum masing-masing dengan lebih baik pada tahun ini.