04 January, 2017

Taklimat HEM 1/2017

Taklimat HEM bagi tahun 2017 telah diadakan pada hari Rabu malam di Dewan Dato' Haji Azam, SEMESRA. Taklimat ini diadakan bertujuan untuk mengingatkan semula pelajar-pelajar akan peraturan-peraturan sekolah. Ini adalah untuk memastikan sekolah dan asrama adalah dalam keadaan yang kondusif untuk semua pelajar.

Taklimat HEM telah disampaikan oleh En Shafian bin Hj Ishak.


Diharapkan agar taklimat ini akan dapat memastikan sekolah mencapai target sifar kes disiplin pada tahun 2017. Sesungguhnya keadaan sekolah yang kondusif adalah amat penting bagi memastikan peningkatan kecemerlangan pelajar-pelajar di sekolah. SEMESRA juga berharap agar ibu bapa juga dapat membantu pihak sekolah  dalam memastikan anak-anak mereka mematuhi peraturan-peraturan sekolah.