26 March, 2015

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2009: Penguatkuasaan Larangan Membawa dan Mengguna Telefon Bimbit oleh Murid di Sekolah

Untuk makluman ibu bapa dan penjaga serta pelajar-pelajar SEMESRA,

Adalah dimaklumkan bahawa membawa dan mengguna telefon bimbit di sekolah adalah merupakan  satu kesalahan disiplin. Peraturan ini adalah mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil2/2009 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.


Sehubungan dengan itu, pihak sekolah berharap agar semua pihak dapat memberikan kerjasama berkenaan hal ini demi kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar di SEMESRA.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua.