12 March, 2015

Makluman Sijil Bahasa Jepun dan German

Makluman kepada pelajar-pelajar lepasan SPM 2014,

Sijil-sijil peperiksaan bahasa Jepun dan German sudah boleh diambil dari pejabat sekolah mulai hari ini (12 Mac 2015).

Pelajar-pelajar boleh mengambil sijil-sijil ini semasa waktu pejabat (8 pagi - 5 petang).