25 March, 2012

Borang Semak Semula Kertas SPM

Perhatian kepada para pelajar SPM 2011,

Disini disertakan borang Semak Semula Kertas SPM bagi mana-mana pelajar yang mahu berbuat demikian. Borang-borang yang telah siap diisi perlu mendapat tandatangan pengesahan daripada Pengetua Kanan SEMESRA, Hjh Norzila binti Idris.

Proses semakan akan mengambil masa 2 bulan, oleh itu untuk isian borang biasiswa dan universiti, para pelajar masih perlu menggunapakai keputusan sekarang. Sekian, harap maklum.

http://www.scribd.com/doc/86653474/Borang-an-Semak-Semula-Dan-Kes-t