25 May, 2017

Program Youth Inspiration

Pada 25 May yang lalu, pelajar-pelajar Tingkatan 4 telah terlibat dalam satu program 'Youth Inspiration' yang dikendalikan oleh UiTM Rembau. 

Puan Hayati Ramlee, pensyarah dari UiTM Rembau telah memberi pendedahan kepada para pelajar akan kepentingan kemahiran komunikasi yang baik dan efektik dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Pelajar-pelajar juga telah diajar cara untuk berfikir secara kreatif dan inovatif.

Dalam program ini, Puan Hayati telah dibantu oleh fasilitator-fasilitator yang terdiri daripada pelajar-pelajar UiTM Rembau dalam bidang komunikasi dan media.


Terima kasih diucapkan kepada pihak UiTM dalam membantu para pelajar SEMESRA untuk menjadi pelajar yang lebih dinamik. Diharapkan agar para pelajar yang terlibat dapat mengaplikasikan ilmu yang diterima untuk menjadi pelajar-pelajar yang kompeten dan kompetitif dalam mengharungi cabaran masa kini.