02 July, 2012

Bengkel Penampilan Diri dan Mock Interview

Unit Bimbingan dan Kaunseling SEMESRA telah mengadakan satu bengkel penampilan diri dan juga sesi 'mock interview' bagi para pelajar SPM tahun ini. Bengkel ini telah diadakan pada 26 Jun yang lalu dari pukul 8.30 pagi hingga 2.00 petang di Dewan Dato' Haji Azam.

Sepanjang bengkel yang dianjurkan oleh UBK dengan kerjasama konsultan yang dijemput khas, para pelajar telah didedahkan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui semasa proses menghadiri temuduga. ereka juga telah dibantu dalam persediaan menghadapi temuduga dari segi fizikal dan mental.


Selain daripada itu, para pelajar telah didedahkan dengan soalan-soalan lazim temuduga. Diharapkan agar bengkel ini telah dapat membantu para pelajar dalam membuat persediaan bagi temuduga-temuduga berkaitan kursus, biasiswa dan sebagainya. Semoga ilmu yang diperolehi sepanjang bengkel ini akan dapat dimanfaatkan oleh para pelajar ini.