08 December, 2015

Tawaran Melanjutkan Pelajaran Ke Jepun

Untuk makluman pelajar lepasan SPM 2015,

Yayasan Pelajaran MARA mempelawa pelajar-pelajar yang memenuhi syarat dan kelayakan untuk mengikuti kursus intensif Bahasa Jepun 'Selangkah Lagi ke Jepun 2016' sebelum dipertimbangkan untuk tawaran pengajian Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan di Jepun untuk Sesi Akademik 2016/2021.

Syarat kelayakan untuk memohon ialah mendapat sekurang-kurangnya A dalam mata pelajaran Matematik Moden, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia dan Bahasa Melayu berdasarkan keputusan Percubaan SPM 2015.

Para pelajar yang berminat diminta untuk merujuk http://www.jadypm.edu.my untuk maklumat lanjut.