11 June, 2014

Penempatan Semula Pelajar-pelajar Lelaki SEMESRA

Untuk makluman ibu bapa, penjaga serta pelajar-pelajar lelaki SEMESRA,

Pihak sekolah telah memutuskan untuk membuat penempatan semula bagi semua pelajar-pelajar lelaki SEMESRA di asrama bagi memastikan kebajikan dan pencapaian akademik pelajar-pelajar menjadi lebih sempurna.

Oleh yang demikian, diminta kerjasama ibu bapa dan penjaga untuk menghantar anak jagaan masing-masing ke sekolah sedikit awal pada hari Ahad 15 Jun 2014 bagi memastikan segala urusan perpindahan kamar dapat dijalankan dengan lebih lancar.

Senarai nama dan kamar bagi penempatan semula ini akan ditampalkan di papan kenyataan asrama untuk rujukan dan panduan semua pelajar. 

Terima kasih atas kerjasama dan perhatian semua.