28 February, 2012

Kursus Kepimpinan Ketua dan Penolong Ketua Rumah 2012

Satu kursus Kepimpinan khas untuk semua ketua dan penolong ketua rumah sekolah-sekolah berasrama penuh telah diadakan di SM Sains Sultan Hj Ahmad Shah, Pahang. Kursus ini telah berlangsung dari 25 sehingga 28 Februari 2012.

SEMESRA telah menghantar Ketua-ketua dan Penolong-penolong Rumah Johan Pahlawan, Akhirul Zaman, Lela Maharaja dan Kelana Petra bagi menyertai kursus ini.

Objektif utama kursus ini diadakan ialah untuk memberi pendedahan kepada semua ketua rumah dan penolong akan sistem rumah yang dijalankan di semua sekolah berasrama penuh. Ilmu yang diberikan diharap dapat membantu pemimpin-pemimpin ini untuk menjalankan tugas mereka dengan sempurna demi kebaikan rumah masing-masing.Diharapkan semua ketua rumah dan penolong dapat memanfaatkan ilmu yang telah mereka pelajari sepanjang kursus dengan mempraktikkannya di sekolah masing-masing.