01 January, 2010

Kenali SEMESRA

NAMA SEKOLAH:
Sekolah Menengah Sains Rembau

SINGKATAN:
SEMESRA

VISI SEKOLAH:
SEMESRA Menjana Pendidikan Minda Kelas Pertama

MISI SEKOLAH:
Menjana Peribadi Unggul Melalui Pelbagai Bidang Ilmu Ke Arah Pencapaian Bertaraf Dunia

SISTEM RUMAH
  • Merah: Akhirul Zaman (Undang Luak Jelebu)
  • Biru: Kelana Petra (Undang Luak Sungai Ujong)
  • Kuning: Lela Maharaja (Undang Luak Rembau)
  • Hijau: Johan Pahlawan (Undang Luak Johol)

KELAS 


Menengah Rendah (Tingkatan 1-3) mempunyai 5 kelas. Kelas-kelas ini mengambil nama tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang.


Tingkatan 1/2/3 Al-Razi (Kimia)
                         Bandura (Kaunseling)
                         Chopin (Muzik)
                         Da Vinci (Seni)
                         Einstein (Fizik)


Menengah Atas (Tingkatan 4-5) mempunyai 7 kelas, iaitu:


Tingkatan 4/5     Al-Razi (Kimia)
                          Bandura (Kaunseling)
                          Chopin (Muzik)
                          Da Vinci (Seni)
                          Einstein (Fizik)
                          Frost (Sastera Inggeris)
                          Galileo  (Sejarah)
 
LAGU SEKOLAH (Tekun Bersatu Berjaya dan Terbilang)


Di sini bermula perjalanan kita
Menjana insan berpengetahuan
Ke arah pencapaian bertaraf dunia
Melahirkan warga yang terbilang


Menjana pendidikan minda kelas pertama
Ke arah kemajuan Negara
Tekun bersatu berjaya dan terbilang
Melahirkan insan yang cemerlang


Kami warga SEMESRA
Sentiasa bersemangat waja
SEMESRA dihatiku sentiasa
Lambang kebanggaan semua


Kami warga SEMESRA
Sentiasa bersemangat waja
SEMESRA dihatiku sentiasa
Lambang kebanggaan semua


Lagu: En. Long
Lirik: Cik Nor Azliza Zakaria & Cik Riyanti Abdullah Sani