20 October, 2017

Ingatan mengenai Peraturan Sekolah

Untuk makluman dan tindakan warga SEMESRA,

Berikut merupakan peringatan mengenai peraturan yang perlu dipatuhi untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas kerjasama semua pihak.