23 January, 2015

Mesyuarat Rumah Pertama 2015

Mesyuarat Rumah Pertama bagi tahun 2015 telah diadakan pada 21 Januari yang lalu. Para pelajar telah diperkenalkan dengan barisan guru rumah serta majlis kepimpinan rumah. Selain itu mesyuarat tersebut juga diadakan untuk membincangkan aktiviti-aktiviti rumah yang akan dijalankan sepanjang tahun.

Para pelajar juga dingatkan mengenai komitmen yang diperlukan dari setiap ahli rumah agar rumah akan dapat mencapai kejayaan gemilang pada tahun 2015 ini.


Diharapkan agar semua pelajar akan berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu  kejayaan rumah masing-masing dalam semua aktiviti yang akabn berlangsung pada tahun ini.