17 December, 2014

Penyerahan Slip Keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

Untuk perhatian para pelajar Tingkatan 3,

Adalah dimaklumkan bahawa slip keputusan bagi PT3 akan diserahkan kepada para pelajar mengikut ketetapan yang berikut:

Tarikh:  22 Disember 2014
Hari   : Isnin
Masa : 9 pagi - 11 pagi
Tempat: Pejabat SEMESRA

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda.