13 February, 2014

Mesyuarat Rumah Kali Pertama 2014

Pada 11 Februari 2014 telah diadakan satu Mesyuarat Rumah Kali Pertama. Ia bertujuan untuk memilih barisan ahli jawatankuasa kecil bagi membantu melicinkan pengurusan rumah.

Selepas ucapan daripada Ketua Guru Rumah masing-masing, pemilihan barisan ahli jawatankuasa kecil bagi setiap rumah telah diadakan. Selepas itu, perbincangan mengenai aktiviti-aktiviti yang akan dan boleh dijalankan bersama.


Sistem Rumah merupakan sistem yang amat penting di dalam sistem Sekolah Berasrama Penuh. Diharapkan agar semua ahli jawatankuasa yang telah dilantik akan dapat menjalankan tugasan yang diberikan dengan amanah dan baik agar  pencapaian pelajar-pelajar bagi setiap rumah akan terus cemerlang.