Panitia


Bidang Bahasa

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Antarabangsa
  (Bahasa Jepun, Bahasa Jerman, Bahasa Arab, Bahasa Perancis) 

Bidang Kemanusiaan

 1. Sejarah
 2. Geografi
 3. Pendidikan Islam
 4. Pendidikan Seni Visual
 5. Pendidikan Muzik
 6. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 7. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Bidang Sains dan Matematik

 1. Sains
 2. Biologi
 3. Fizik
 4. Kimia
 5. Matematik

Bidang Teknik dan Vokasional

 1. Matematik Tambahan
 2. Kemahiran Hidup Bersepadu
 3. Reka Bentuk dan Teknik
 4. Asas Sains Komputer