Gred

PENGGREDAN SUBJEK BAGI MENENGAH RENDAH
 DAN MENENGAH ATAS MENGIKUT STANDARD SBP

GRED MENENGAH RENDAH

GRED
MARKAH
NILAI GRED
TAKRIF
A
85 – 100
4.00
Cemerlang
B
70 – 80
3.00
Baik
C
60 – 69
2.50
Lulus
D
40 - 59
2.00
Lulus
E
0 – 39
1.00
Gagal


GRED MENENGAH ATAS

GRED
LAMA
GRED
BARU
MARKAH
NILAI
GPK
NILAI
PNG
TAKRIF
1A
A+
90 – 100
0

4.00

Cemerlang Tertinggi
A
80 – 89
1
3.75
Cemerlang Tinggi
2A
A−
70 – 79
2
3.50
Cemerlang
3B
B+
70-74
3
3.25
Kepujian Tertinggi
4B
B
65-69
4
3.00
Kepujian Tinggi
5C
C+
60-64
5
2.75
Kepujian Atas
6C
C
50 – 59
6
2.50
Kepujian
7D
D
45-49
7
2.25
Lulus Atas
8E
E
40-44
8
2.00
Lulus
9G
G
1 – 39
9
1.75
Gagal